Lifan Thailand

การโฆษณา

เว็บไซต์ ลี่ฟาน ประเทศไทยเปิดแล้ววันนี้!

ลี่ฟาน กรุ๊ป   ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน    สาขาประเทศไทย บริษัทลี่ฟานแมนูแฟคเจอร์ (ไทยเลนด์) จำกัด ขณะนี้ ได้เปิดเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว   ลิงค์:www.lifanth.com เว็ปไซต์ ลี่ฟานประเทศไทยเปิดขึ้นเพื่อเริ่มต้นบุกตลาดการเป็นแบรนต์สินค้าประจำชาติจีน     ธุรกิจในประเทศไทยของลี่ฟานแมนูแฟคเจอร์ (ไทยเลนด์) จำกัดที่สำคัญ ณ ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ส่วน   ได้แก่  รถจักรยานยนต์   เครื่องยนต์ และ เครื่องเอนกประสงค์ ทั้งหมดนี้จัดทำโดย สกายเรนท์ ดีไซน์

 

Lifan News

You are here: Home ห้องข่าว เว็บไซต์ ลี่ฟาน ประเทศไทยเปิดแล้ววันนี้!