Lifan Thailand

การโฆษณา

เครื่องยนต์ V-2 ลูกสูบ | ลี่ฟานประเทศไทย2V49FMM

V-type-Twin-cylinder-Engine/2V49FMMเครื่องยนต์สูบV, สี่จังหวะ-ระบายความร้อนด้วยอากาศ คลัตช์มือสตาร์ทไฟฟ้า 250cc
คุณสมบัติ
ปริมาณกระบอกสูบ:248.9ml

อ่านเพิ่มเติม...
 

2V68FMQ

V-type-Twin-cylinder-Engine/2V68FMQ(V400)


เครื่องยนต์สูบV, สี่จังหวะ-ระบายความร้อนด้วยอากาศ คลัตช์มือสตาร์ทไฟฟ้า 400cc
คุณสมบัติ
ปริมาณกระบอกสูบ:399.5ml

อ่านเพิ่มเติม...
 

Lifan News

You are here: Home สินค้าและบริการ ลี่ฟาน เครื่องยนต์ เครื่องยนต์สูบVสูบคู่ขนาน