Lifan Thailand

การโฆษณา

รถออโตเมติก | ลี่ฟานประเทศไทย

Lifan Scooter LF50QT-9N

Scooter/50QT-9N


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF50QT-9N
ขนาด(L × mm B × H): 1620 * 660 * 1070

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF150T-6, LF250T-6B

Scooter/125T-9


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF150T-6
ขนาด(L × mm B × H): 2015 * 690 * 1220

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF125T-7

Scooter/LF125T-7


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF125T-7
ขนาด (L × mm B × H): 1860 * 680 * 1110

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF50QT-15

Scooter/LF50QT-15


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF50QT-15
ขนาด (L × mm B × H): 1640 * 610 * 1060

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF125T-2D

Scooter/LF125T-2D


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF125T-2D
ขนาด(L × mm B × H): 1800 * 690 * 1050

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF50QT-15A, LF125T-6, LF150T-6

Scooter/LF125T-6


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF50QT-15A
ขนาด (L × mm B × H): 1940 * 660 * 1060

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF125T-9A, LF150T-9A

Scooter/LF125T-9A


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF125T-9a
ขนาด(L × mm B × H): 1830 * 680 * 1150

อ่านเพิ่มเติม...
 

LF125T-2J,LF48QT-2J

Scooter/LF125T-2J


คุณสมบัติ
รุ่นรถจักรยานยนต์: LF125T-2J
ขนาด(L × mm B × H): 1710 * 750 * 1050

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 2

Lifan News

You are here: Home สินค้าและบริการ ลี่ฟาน รถจักรยานยนต์ รถออโตเมติก